h
   
 
Културни събития
Премиера на "Седмата песен"
книга с избрани стихотворения и псалми от македонския поет Михаил Ренджов