Добре Дошли в сайта на Академия Орфика

Днес повече от всякога Изкуството и Културата се нуждаят от реабилитация и възстановяване на изгубената им изначална, сакрална роля за човешката цивилизация, за обществения и индивидуален живот.

Академия Орфика е Творческа „Работилница”, в която се съчетават отделните жанрове и форми в културата и изкуството, като носители на висшите идеи и реалности, чиито корени са в самото естество на нашето съществуване, като екзистенциални съдържания култивиращи, облагородяващи и осмислящи пространството и времето. Обществените и социални потребности изискват да бъдат удовлетворени непреходните и съкровени копнежи на човека за Красота, Истина и вътрешна Светлина.

Ние сме убедени, че бъдещето на културата и изкуството е в тяхната непосредственост, като се надмогва и преодолява пропастта между Творческия Дух и неговите „обожатели”. Стерилността на музейното и концертното се „изцерява” единствено в сакрализацията на творческото пространство, където „сцена” е самият Живот с неговия свещен цикъл, пресъздаден като съкровена мистерия от всички съпричастни на неговата Красота и Ценност. Това Органично Единство между бита и културното художествено битие е издигнато в качеството си на мистично проникновение в образците на нашето народно творчество и е характерна черта за цялото ни древно духовно наследство - родово и национално.

 
 
Премиера на "Седмата песен"
книга с избрани стихотворения и
псалми от македонския поет
Михаил Ренджов