Академия Орфика

ЗА НАС

За Академия Орфика

Днес повече от всякога Изкуството и Културата се нуждаят от реабилитация и възстановяване на изгубената им изначална, сакрална роля за човешката цивилизация, за обществения и индивидуален живот.

Академия Орфика е Творческа „Работилница”, в която се съчетават отделните жанрове и форми в културата и изкуството, като носители на висшите идеи и реалности, чиито корени са в самото естество на нашето съществуване, като екзистенциални съдържания култивиращи, облагородяващи и осмислящи пространството и времето. Обществените и социални потребности изискват да бъдат удовлетворени непреходните и съкровени копнежи на човека за Красота, Истина и вътрешна Светлина.

Ние сме убедени, че бъдещето на културата и изкуството е в тяхната непосредственост, като се надмогва и преодолява пропастта между Творческия Дух и неговите „обожатели”. Стерилността на музейното и концертното се „изцерява” единствено в сакрализацията на творческото пространство, където „сцена” е самият Живот с неговия свещен цикъл, пресъздаден като съкровена мистерия от всички съпричастни на неговата Красота и Ценност. Това Органично Единство между бита и културното художествено битие е издигнато в качеството си на мистично проникновение в образците на нашето народно творчество и е характерна черта за цялото ни древно духовно наследство – родово и национално.

Дейност на Академия Орфика

Мисия и Цели

Дейността на Академия Орфика е многоизмерна, многоспектърна и дългосрочна.

Основни цели на Академия Орфика са реализиране и подпомагане на различни проекти в областта на изкуството и културата, във всички техни жанрове и прояви, чрез многообразните им форми и средства – от традиционни до експериментални и интерактивни форми, с които се поставя мост между древните корени, както на националната, така и на световната култура, и духовната чувствителност на съвременния модерен човек.

Академия Орфика е с отворени врати за участие във и подпомагане на всеки проект, който прибавя своя принос към онези непреходни ценности, които са неподвластни на времето и са основа на вечната цивилизация.

Освен реализиране на проекти в театралното, танцовото и изобразителното изкуства, киното, музиката, литературата и традиционния фолклор, Академия Орфика има за цел и изготвяне на архитектурни проекти на идейно и работно ниво, реставрация и съхраняване на културни и исторически паметници.

За осъществяване на целите си Академия Орфика организира конференции, семинари, лекционни курсове, консултации; установява контакти и сътрудничество с различни институции, академични, обществени, културно-просветни и други сродни организации, фондации, сдружения от страната и чужбина; формира работни екипи за разработване на отделни проекти и привлича широк кръг от съмишленици; създава колективи от деятели на изкуството и науката, и други експертни специалисти за изготвяне и реализация на проекти, утвърждаващи и разпространяващи българската култура като носител на общочовешкия прогрес, и имаща запазено място в съкровищницата на световната цивилизация.

АКАДЕМИЯ ОРФИКА

Проекти

КЛУБ „АРГОНАВТИКА”

КЛУБ „АРГОНАВТИКА”

Сдружение „Академия Орфика” периодично организира пътувания до древни тракийски светилища за участие във възстановки на древните тракийски обреди на сътворението...

Read More
20180523141531
Тракийска мистерийна драма

Тракийска мистерийна драма

Според Тракийската традиция, по време на древните тракийски празници и фестивали са се изпълнявали Мистериите на Сътворението на горната, средната и долната земя чрез Божественото Слово, Неговото раждане, Жертва и победоносно Възкресение...

Read More
20180518135918
Исоти

Исоти

Академия Орфика е издател на албума "Исоти" в изпълнение на Арт-Формация Орфика.

Read More
20180517151808

Директор

Сдружението Академия Орфика е регистрирано към Министерството на Културата по закона на меценатството.