За Академия Орфика

Академия Орфика е Творческа „Работилница”, в която се съчетават отделните жанрове и форми в културата и изкуството, като носители на висшите идеи и реалности, чиито корени са в самото естество на нашето съществуване, като екзистенциални съдържания култивиращи, облагородяващи и осмислящи пространството и времето. Обществените и социални потребности изискват да бъдат удовлетворени непреходните и съкровени копнежи на човека за Красота, Истина и вътрешна Светлина.

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ

Предстоящи събития

Мистерия на Тракийския Херос

Проекти

Татул

Сдружение „Академия Орфика” периодично организира пътувания до древни тракийски светилища за участие във възстановки на древните тракийски обреди на сътворението…

Конници - плакат

Една х(й)ерофания от отвъдните брегове на горната земя.

Фестивал Тракийски Мистерии 2023

Двудневният Фестивал Тракийски Мистерии 2021 се проведе в Несебър на 26 и 27 август 2021 година. При огромен интерес от страна на дългогодишните фенове на “Тракийска Мистерийна драма“ и на продукциите на Академия Орфика, една митична епоха оживя в завладяващата атмосфера на Стария град…

Интерактивен спектакъл Мистерия на Тракийския Херос

Мистерията на Тракийския Херос ни въвежда в свещеното пространство на тракийските Знамения, чрез въздействащата симбиоза на автентична музика, хореография и слово…

Според Тракийската традиция, по време на древните тракийски празници и фестивали са се изпълнявали Мистериите на Сътворението на горната, средната и долната земя чрез Божественото Слово, Неговото раждане, Жертва и победоносно Възкресение…

Творчески ателиета - Фестивал Тракийски Мистерии

За по-пълноценното преживяване и съучастие в действията на възстановките, които Фестивал Тракийски Мистерии ще осъществи, се изисква също такава подготовка и ателиетата към фестивала спомагат за потапянето в света на древните и как те са гледали на своя живот, бит и култура.