За Академия Орфика

Академия Орфика е Творческа „Работилница”, в която се съчетават отделните жанрове и форми в културата и изкуството, като носители на висшите идеи и реалности, чиито корени са в самото естество на нашето съществуване, като екзистенциални съдържания култивиращи, облагородяващи и осмислящи пространството и времето. Обществените и социални потребности изискват да бъдат удовлетворени непреходните и съкровени копнежи на човека за Красота, Истина и вътрешна Светлина.

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ

Предстоящи събития

Проекти

Татул

Сдружение „Академия Орфика” периодично организира пътувания до древни тракийски светилища за участие във възстановки на древните тракийски обреди на сътворението…

Конници - плакат

Една х(й)ерофания от отвъдните брегове на горната земя.

Фестивал Тракийски Мистерии 2023

Двудневният Фестивал Тракийски Мистерии 2021 се проведе в Несебър на 26 и 27 август 2021 година. При огромен интерес от страна на дългогодишните фенове на “Тракийска Мистерийна драма“ и на продукциите на Академия Орфика, една митична епоха оживя в завладяващата атмосфера на Стария град…

Интерактивен спектакъл Мистерия на Тракийския Херос

Мистерията на Тракийския Херос ни въвежда в свещеното пространство на тракийските Знамения, чрез въздействащата симбиоза на автентична музика, хореография и слово…

Според Тракийската традиция, по време на древните тракийски празници и фестивали са се изпълнявали Мистериите на Сътворението на горната, средната и долната земя чрез Божественото Слово, Неговото раждане, Жертва и победоносно Възкресение…

Творчески ателиета - Фестивал Тракийски Мистерии

За по-пълноценното преживяване и съучастие в действията на възстановките, които Фестивал Тракийски Мистерии ще осъществи, се изисква също такава подготовка и ателиетата към фестивала спомагат за потапянето в света на древните и как те са гледали на своя живот, бит и култура.