Историческото наследство на Стара Загора, Тракия и Балканите – пролет 2014

Стара Загора Античен Форум

На 10 и 11.05.2015 г. беше проведена конференция с академик Цветан Гайдарски.

„Трябва да се върнем към онова изначално християнство, което се корени още много преди времето на Христос. Да, нека се върнем към старозаветната вяра на предците ни, които са пророкували, „оракулите“ /което означава уста Божия/ на Тракия „идването на Тогова пратеник“. Да се смирим и да не се дразним, когато и днес Господ ни изпраща пратеници, защото който приема пратеникът, приема и Онзи, Когото го е пратил. И който отхвърля пратеникът, отхвърля и Господ, Когото го е пратил.“