КЛУБ АРГОНАВТИ – ПОКЛОННИЧЕСКИ ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА МЕГАЛИТНИТЕ СВЕТИЛИЩА

КЛУБ АРГОНАВТИ – ПОКЛОННИЧЕСКИ ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА МЕГАЛИТНИТЕ СВЕТИЛИЩА

Посещението на мегалитните съоръжения като туристически обект, далеч не е безопасно начинание, ако и да изглежда такова… Невидимите Пазители на Свещената територия са ревниви към неканени гости. Не, че всеки може да влезе в измерението на Свещената Реалност (невидимите стражи отварят само на тези, които познават техните ключове…), но всеки, който се опитва да „прескача” незаконно (от другаде) бива предаден като престъпник на невидимите зверове, които дебнат всеки светотатстващ. Затова е честно да предупредим любителите на силни преживявания – „ловци” на „вибрации” и „енергии”, че си нямат представа на каква демонична активност могат да попаднат…

Древните посветени измежду предците ни са се срещали с Бога-Слънце, Богинята Майка, Светия Херос. Троицата. Но кое е това Божество? Какво стои зад тези Божествени персонификации…?  Предците ни са били поклонници НЕ просто на природата и на звездите, нито са призовавали безличната „вселена”… Ако нямаш оригиналния „софтуер” – вярната „програма”, която отваря същинското автентично съдържание на Вярата на древните, можеш да си лепнеш всякакви непредвидени зли последствия, които да си влачиш цял живот… Подобно на резултатите на безразборния секс с непознати.  А повярвайте– духовното сношение със същества от невидимия свят е даже по-опасно… Защото, ако чрез телесните фалоси   и вагини на развратници  оскверняваш тялото си, то това се случва в много- по-голяма степен чрез  навлизането в  духовни места, чиито земни измерения са осквернени от духовете в човешката  тълпа тъпчеща местата на някогашно богопоклонение. Защото зад „енергиите” и „вибрациите” в „природата”, пълният с идеологическа боза в главата си ню-еджър приема анонимните духове-паразити. Семената на тази „любов” в последствие раждат плодовете на всяко проклятие. В телесното (като разрушаване на бизнеса, семейството или болести), но и в душевното– психични разстройства и  обсесии…

Затова задължително, ако искате да посетите скални светилища, за да преживеете вълнуващи срещи със Свещеното на нашите предци, е необходимо да се „въоръжите” предварително , за да бъдете защитени от духовни паразити, чиято функция дадена им от Бога е именно тази – да наказват всеки горделивец, който пристъпва без призоваване Богът на Истината, без благоговеене към местата на Богопоклонение, каквито са мегалитните съоръжения…

И все пак ако истинските търсачи на Духа (за другите е добре, ако съм ги отказал) искат да продължат пътешествието си към Свещеното, ако все пак са тръгнали с необходимото смирение за поклонение в уникалните мегалитни светилища  оставени от нашите предци– траките,  могат да разчитат на нашата подкрепа и инструкция. Защото, за да навлезете наистина в скритото свещено пространство на Божественото Явление, през невидимите портали, пазени от свръхестествени стражи, ви трябват точни указания, които да спазвате стриктно…

За такива е и краткото изложение което следва, чието разбиране и приложение  е задължително минимум условие за вашето безопасно и благословено поклонничество…

Все пак Истинската Сватба – Свещения брак (хиерогамията) между „Слънцето” и „Богинята Майка” с нейните свещени стихии се е осъществявал на мегалитните светилища. Но за кое „Слънце” става въпрос и за коя „Майка”…?

Древните мегалитни светилища датират от най-първата епоха– тази  на първичното Богооткровение (тук ние няма да коментираме по-късните последвали негови извращения и имитации, познати в паганизма /езичеството/). Такива обиталища на Божеството са описани в Библията. На местата на  срещи със свръхестествени същества (служебните духове Елохим /ангелофанията на Божеството/), Яков, Авраам и други патриарси (от древната традиция  на Първородните/царете-пастири/) издигат каменни (мегалитни) олтари, и така ги  превръщат в свещена територия – Врата небесна (духовен портал). Бетил, Фануил  и мн. др. стават домове на специфичното проявление на Божеството–на определения Ангел в конкретната Теофания, маркираща небесната власт над определена природна и социална територия като сфери на влияние, откровение и обещания за защита и покров.  Така  се появяват различните теоними на Божеството (имена – епитети познати от Свещеното писание) при всяка Негова поява, ознаменуваща определени специфични качества и проявления (ангелофании) на Неговото Същество…

Но Свещената духовна пророческа традиция зарегистрирана и в „Стария завет” на Библията, датира от времена много по-древни (с хилядолетия) от споменатите там патриарси, и нейната прародина е Свещената земя на Балканска Тракия (което е потвърдено от археологическите пластове и намерените в тях артефакти пазени и до днес в нашите музеи). Мегалитните светилища по нашите земи са първообраз на описаните библейски такива. Но традицията е една– на посветените на Истинния Бог–Бащата на човечеството и Създател на всички светове, Спасител  и Просветител на човечеството…

Но…, за да не станете плячка на всякакви фалшиви водачи, спиритисти, врачки, баячки, гурувци и тем подобни „посредници”, ще ви предоставим указатели за средствата и инструментите, чрез които да призовете ЗАКОННО Божествената Сила и Слава, за да се яви Тя своевременно…  За да достигнете до мястото на Божествената Благост, преминавайки през дебнещите изпитания по Единствено безопасния духовен маршрут отъпкан от светите ни предци… Такива указания са оставени от самите древни жреци и писари, върху плочи с формули от идеограми по тях, които артефакти и досега се пазят в музеите на България и др. Балкански страни, съставляващи огромната диаспора на тракийските племена в древността. И понеже вече имаме надежден метод за техния прочит през по-късните йероглифи, можем да ви предоставим тази информация от първа ръка, която е  гарант (и в древността, и сега) за появата на Божеството, според указанията, които самият Божествен Разум ни е предал чрез посветените Богу…

Това са формули за очистване територията (от други тъмни имитиращи и паразитиращи сили), за призоваване и явяване на Божеството (и Неговата ангелофания), които, ако точно се съблюдават и изпълняват, може да осъществите среща и приемане Благо-словение Свише…

Тези формули – вечни и неотменими Божествени  закони, са съхранени  в орфическите плочи на Орфеевия Завет (за повече информация четете в „Тракийското Писмо Декодирано II – Кивотът на Орфеевия Завет”) :

Орфеевият Завет, Плочките от Градешница, Караново

Нека разгледаме първата плоча на Орфеевия Завет – тази от Градешница (първата най-вдясно):

(Горния прочит изразява един от многото пластове и приложения на законите зарегистририрани като  идеограмен запис на орфическите формули, но е основен код–ключ за  отваряне Мистерийния Път на Богопоклонение).

На последния (най-долния) ред – , е показана финалната фаза на поява („слизане”) на Божеството в светилището – (Знамението/знамето/ Му вътре в храма) ; и манифестацията на Силата/Крепостта/ Му – в проявения свят.

Но да разгледаме поетапно как се предизвиква /призовава / тази поява, като започнем  с първия ред – .

Тракия; земята на мегалитите или конкретното мегалитното светилище (представени от първия /от ляво на дясно/ идеограм от редицата) е,  – свещената територия  на – Божеството и неговите ангели/богове, които слизат и възлизат по тази „стълба” между световете…

Но задължително за Богопоявата (или Ангелофанията Му)  е това, което четем във втория ред – Тук човечето сочещо устата си,  е идеограмът на призоваващия, а соколът е йероглифът за Божия Син.  Той е призовавания да „долети” ( т.е. да се яви)…

Защо Син?

Първо – защото от древността /в Светите писания/ така са наричани ангелските йерархии(Божии синове) явяващи Трансцедентния Бог във физическия свят.  И най-накрая ( и най-вече), защото в собствен смисъл Този, Който се явява чрез  ангелофания (във физическия свят) е Словото, Което е сътворило световете и твори събитията във вселената. И като излязло от самото Божество, е Роденият Бог от Бога-Отец. Т.е. Единственият проявен (в сътворения свят), познаваем (от избраните човеци) Бог е Синът… За нашите предци – траките, няма явяване на Божествената нетварна (несътворена) енергия (Сила) без наличието на Словото,точно както и съвременната наука изследващата  физичните проявления наблюдава, че също така и природната енергия (сътворената/тварна) не може да съществува без информацията, която се явява и нейн носител.

Но  явяването на Сина (Божеството в проявения свят) и Неговите ангелски йерархии,  се случва освен спонтанно (по Божия Воля) чрез призоваване (тракействане) на същото Слово, което освен Божество, се явява и „софтуер”– Езика, Речта, Програмата на цялото творение (и всичките му светове)…

Но „кодът”, който „инсталира” този „софтуер” ,  е самото Име на Божеството– Тайната, съхранявана от посветените…

Имената на тракийските богове и богини отразяват специфичните проявления /ангелофании/ на Единия Бог в тракийския монотеизъм :

Котито = „Мъдрост-даряващата”; Бендида = „Донасяща-освещение/посвещение” или „Освещаващата”; Брауро = „Ходатайстваща (утешителка)-Царица”; Хипта = „скрития-скъпоценен дар”; Хестия/Истия = “Исусов-Дух”; Зеринтия = „Разпрострения / излетия Дух”; Загрей = „Син-Бог-Словото”; Сабазий  = „Премъдрият Учител-Пастир”; Залмоксис / Салмолксис  = „Развръзващият-и-връзващият-Пастир”; Гебелейзис (Hiyb-ylioc-zeu) = „Агнецът-Слънце-Пастир”; Сурегетес  = „Звездата вечерна (утринна) на гетите”.

Те отразяват „множествеността” на Единият Бог (ангелофанията на кабирите, подобно на семейството на елохимите и ваалимите в Палестина), в която събирателен образ на Тракийските светии е Херосът(Арес или Ерос – Богът на тракийския елит според  древногръцките автори). Но същинското – тайно Име на Бога е това, което сам Той е изговорил, а каквото Той изговори – се въплъщава… Затова при своето въплъщение Синът казва – „ …явих Името ти…” (Ев. на Св.Ап.Йоан 17:6). Историческото въплъщение, което донесе новата ера за човечеството и вселената… Познат на нашите предци–траките като Божествената Лозница, Богът на Живота и Възкресението… И ако се бъркате с „бога на виното” от гръцките митове, то разсъдете, че гърците с техните плътски умове са можели да схванат Тракийския Бог на Мистериите, точно толкова, колкото и  невежите  днес, за които Великден е празник на яйцата и козунаците…

В събранието на боговете (ангелската йерархия) в Тракия великия Дион/ай/ или е персонификация на слънцето, но физическото такова е само Неговата неръкотворна икона, защото Той е несътворената Светлина, Слънцето на душите, Разумът – Пастир на умовете.  Познат като Дион-Ис-Ус = , Окото на Трона( древните са възприемали видимото  слънце като око на Бога) , Явлението и Всевиждането /отвътре и отвън/(за това не е никак чудно, че много  по-късно византийските хронисти ще описват българите  като слънцепоклонници и звездобройци …).

Исус Христос се разкрива като Слънцедатния (Божеската титла в Тракия) с думите Си : „ … за да бъдете чада на вашия Отец, Който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява на злите и на добрите…“ (Матей 5:45).  Спасителят  е предречен от пророк Малахия като „…Слънцето на Правдата с изцеление в крилата Си…” /Малахия 4:2/.

А звездното небе  е и олицетворение на Богинята Майка, която ражда слънцето сутрин, а вечер го „изяжда” или приема в утробата си (пак говорим за идеограми = икони…). Но теос (от гръцки), ако на гръцки се превежда „богиня”, на древно-тракийски означава Дух – т.е.  Раждащия Живот, Животворящия Божий Дух, даващ дихание и живот на всичко… (в пещерните светилища–утроби, първият и последният лъчи оплождат „материята” с появата на теофанията /богоявлението/ като ангелофания на светите служебни духове/ангели/ – свитата на Сина…). Теофанията като ангелофания – в лъчите  огряващи утробата (светилището), за да се „роди” богоявлението, ангелофанията, знамението на Сина, проявения Бог. Така, както го познаваха преди да се въплъти и стане човек, и сега – след като се възнесе и управлява чрез своите невидими ангелски сили, проявявани в стиихите и цялата природа на микро и макро космоса…

И, за да не се учудвате какво място има тук разпънатият Спасител, ще кажа ясно – Той отдавна не е вече разпънат, но е в Славата на Бога, откъдето дойде и се въплъти като човек и отново се върна (възнесе) там където е бил от самото Начало… И когато идва отново, той идва като Бог със цялата слава, власт и сила на стихиите, като пълновластен господар на природата, на видимо и невидимо, на живи и мъртви… Като Господар на всички безброй светове… Точно така както са Го познавали посветените в Тракия и преди Неговото идване в човешка плът, очаквано и пророкувано  като спасение чрез съучастие в Божеството( чрез въплъщението)на избраните човеци…

Според  идеограмите на прадревния закон даден хилядолетия преди този на Моисей в Палестина, да призовем Истинния Бог чрез Въплътеното Негово Име,  е първото и най-важно условие.   Светият Апостол казва( цитирайки древното пророчество): „ …който призове Името Господно – ще се спаси (Йоил 2:32; Деяния 2:21; Посл. на Св.Ап. Павел до Рим.10: 9,10,13), като визира  Явлението на Този, който разпръсква мрака и лъжата, болестите и демоничните извращения… Исус  като  Господ (Адонай в Палестина, Дионай – в древна Тракия). Исус Христос като Всевишен/Върховен– като Господар над господарите, Бог над боговете(семейството елохими в Ханаан; в Самотраки – кабирите; в континентална Тракия – Херос над херосите). А като Ну-тай () – „даващ”, „да дам”, оттам noute (Нути) = „Бог” – „Даващият /всички добрини/), идеограмно изписан като ръка .

Познат  и като Туон-Ис-Ус(Възкресението Ис-Ус);  Усар-Ис-Ус(Всемогъщия Ис-Ус); …и др. модификации в които  се съдържа Божието Име ИС-УС.

Идеограмното му изписване, което отговаря на фонетичното  ИС-УС  е .

А заедно с  идеограмното изписване   на фонетичното ХРИ(РЕ)СУ (Христос) – сътворяващото Слово (Уста, Ръка, Слънце) ,  съставляват пълното Име на Исус Христос.

Мей-Амин (Верният Свидетел) – така както се нарича сам Той в Апокалипсиса (Откровение) на Св. Ап. Йоан.

Защо е важно разбирането и ползването на  този най-древен жречески език?  Защото е „програмният” Език на който  се покоряват невидимите „програми”–служебните духове(познати като ангели в традицията). За разлика от човешките лицемерни езици , той разкрива Истината за Свещеното– такава, каквато е… Езикът  на съвестта, на светите архетипи, които управляват нашето съзнавано и несъзнавано. Реч Божествена, която благославя  телата и душите ни, заедно с териториите на нашия труд, семейства и общество… Слово чрез което се открива на нашия разум  Истинският Бог, отвъд фалшивите представи, идоли и измамни духове…

Но освен призоваване /тракействане/ на Името,  жертвените приноси (даровете за светилището)… съставлява част от този Свещен Език  от изобразявани „думи” видими за невидимите сили, на които „думи” те  откликват и се подчиняват.

Пътят на поклонника към Богоявлението,  е последование от  приноси и възлияния извършвани  със сърдечна радост и благоговение… Във втората плочка на Орфеевия Завет може да забележите идеограмът ,

който е указание за материалните и духовни приноси на поклонника без които той не бива да се приближава към Присъствието…

Всички приноси като тамян, винени излияния, хляб, дървено масло и мн.др. са изрично упоменати в неолитната „библия” съставена от множество изписани и изрисувани глинени артефакти от епохата на  неолита и енеолита,  съдържащи писания закон даден на първото човечество. В науката тези писмени знаци са известни като Дунавския скрипт (За повече информация прочетете в поредицата „Тракийското Писмо Декодирано”).

Някой ще попита:  „…нужна ли е  жертвена кръв с която  да се  пристъпи към Божественото  Присъствие? Единствено с кръвта на Лозницата (като гроздов сок или вино), позната като Жертвен дар на излияния в Древна Тракия. Като предзнаменование и пророчество за Жертвата на Христос, но и като Език Ангелски и Реч сътворяваща, на която служебните духове се покоряват според това, което те знаят за Всегдашната Жертва от началото на времето…

Духовен принос за древните ни предци е и духовното воюване ,

което е неизменна част от богослуженията на мегалитните светилища – воюване  срещу демоничните раси и  нечистите  духове… Но затова друг път повече…

Както виждате има конкретни условия Божеството да се появи в храма си. За да се отворят небесата и да  излеят благословенията си над вас…

П.С.

Различните изображения, надписи, знаци, стъпки, издълбани ниши, кладенци, тронове, олтари и др. конфигурации на дооформени от човешка ръка естествени природни образувания,  според законите на  свещената  геометрия  представляват също идеограмни формули – послания. Те съдържат скритото име (имена) на конкретната ангелофания – различните теофании на богове и богини, представляващи различни персонификации на служебните духове-пратеници на Единия Бог в Тракия (за монотеизма на траките може да прочетете в сборника от древни документи на свещената литература на предците ни– „Тракийските Хроники”). Тези йерархии на Отецът на  светлините (както е наречен в св. писания) са намерили приемственост в светиите-покровители в новозаветното християнство (конкретното проявление владее в частност определени обществени и/или природни сфери като среда на влияние, закрила и покровителство). Също така гореспоменатите послания по артефакти и мегалитни съоръжения, съдържат и различни правила, закони на светилището, определените стъпки към и във светата обител, подобно на по-късните манастирски разпоредби на храмовете-черкви в молитвените комплекси познати от средновековието и до днес.

По време на слънцестоене и равноденствие древните ни предци са пазели общонародните чествания и Божески тържества, до които са имали достъп всички пълноправни членове на древното общество. Но за посветените в Божествените тайнства , всеки ден има своя залез и изгрев, които отварят пред тях скритите светове на Всемогъществото и Всесилата…

Затова по всяко време можете да ни потърсите за възстановяване древните обреди и последования на Светите ни предци, за да работим заедно в екип с вас и всеки, който търси да се поклони с дух и истина на Свещения Дух, на всяко място от сакралните територии на нашата Родина и Отечество…

Станете част от съвременните аргонавти – общността, познаваща пътя към Златното руно на Древна Тракия – нейните духовни съкровища… Станете част от мрежата на Духа…

За допълнителна информация – свържете се с нас!