Творчески ателиета

Измерението на Празника – място за трансформация

Присъствието във времето и пространството на Празника е основен механизъм за обновяване на жизнения цикъл и силата на човека, според древната традиция на предците ни траките. Навлизането в това сакрално измерение изисква необходимата подготовка и нагласа.

За по-пълноценното преживяване и съучастие в действията на възстановките, които Фестивал Тракийски Мистерии ще осъществи, се изисква също такава подготовка и ателиетата към фестивала спомагат за потапянето в света на древните и как те са гледали на своя живот, бит и култура.

Орфическата обредност, съхранена във фолклорното ни наследство до днес

Навлизането в културата на Древната тракийска цивилизация, процъфтявала по нашите земи в зората на човечеството и чиито наследници сме, е път към най-чистите извори на родовата памет, откъдето търсещите могат да отприщят и днес „живите води“ на онова божествено начало в себе си, което е облагородило обществото на древните ни предци.

Според Тракийската орфическа традиция мистерийният живот се практикува първо в семейството, но после и в рода и в естествената среда на личностното битие, която образува обществото на благородните. Основната цел е чрез трансформация да се одухотвори и сакрализира всяка област от битуването в ежедневието – храненето, обличането и свещените ритуали и обредни предмети. Древните са възприемали сакрализацията за своеобразен белег на благородство и източник на благоденствие, именно защото черпи от онова битие, което те наричат божествено.

Търсейки пътя към личното преживяване и докосване до божествените начала според древните ни предци, ние насочваме погледа на участниците в обръщане към мирогледа и методите, които са ни завещали. Ще почерпим от безценните богатства, които българският фолклор е съхранил до наши дни.

Първата и най-важна цивилизационна стъпка, която древните ни предци са прилагали многократно, е именно култивиране на пространството, превръщане на хаоса в подреден, според светите наредби, свят.

–  Всеблаги Авва, прилично ли е да следваме традициите и обичаите на дедите ни, и колко важно е това за нас – техните потомци? – Един е Благият – Небесният Отец, Бащата на всички небесни и земни родове. Той е, Който дава Скъпоценния Дар. Съвършеното дарование, подобно на камъче, паднало в спокойната вода, когато снизходи всред своите си, създава множество кръгове и обиталища на Любовта, и така вълните на Неговото общение достигат и най-далечния бряг. Но не хвърляйте съкровище на тези, които са заприличали на скотовете, и не разбират, нито ценят Свещеното…“ ~

/Тракийският Орфизъм I: за напреднали, стр. 177/

Мистерия на тракийския обреден хляб

От незапомнени времена е традицията по нашите земи да се посреща госта с хляб и сол. Чрез споделянето на хляб, чуждият се приобщава към „своето“, а чрез солта се пречиства. Обредните хлябове са богато орнаментирани и благодарение на декодирането на тракийската писменост по нашите земи  вече много от посланията стават разбираеми за нас…

Мистерия на Тракийската одежда

С ателие „Мистерията на Тракийската одежда“ създаваме мост между древните тракийски концепции за облекло и съвременния българин. Защо започваме именно с „празничната одежда“? За древните траки “празничното време“ е различно от обичайното, „профанното“ време. То „трансцендира“, проявява се изключително по време на празника, но то принадлежи на друг свят – на „горния“ свят.

Всеки предмет от бита на древните ни предци е богато украсен и „изписан“ с древната тракийска реч, която за траките е била свещена, „боготворческа“. От глина се подготвят и оброчни плочки и други украшения, които да изпращат послания за защита и благоденствие и да свидетелстват пред невидимите за обреците и вярата на носещите ги.