Мистерия на Тракийската керамика

Тракийската керамика – Сакрални формули и орнаменти

„Тези свещени знаци са йероглифната връзка на взаимодействие с невидимите същества, населяващи света на тракиеца и до днес. Богатството на орфическата духовност е преминало във всички занаяти и техните произведения. Такива шарки намираме в домашните одеяла, килими, одежди и тъкани, върху обредните пити. Подобно на Бог-Твореца на всички форми и същества, Който създаде човека от пръст, грънчарят формира от глина образите и подобията на божествения Образ и Подобие, защото съдината, подобно на човека служи за изпълване с почетно и непочетно съдържание.“

~Тракийският Орфизъм I: за напреднали – стр. 186

Мистерия на Тракийската керамика

„Боготворческата“ тракийска реч

Всеки предмет от бита на древните ни предци е богато украсен и „изписан“ с древната тракийска реч, която за траките е била свещена, „боготворческа“.

От глина се подготвят и оброчни плочки и други украшения, които да изпращат послания за защита и благоденствие, и да свидетелстват пред невидимите за обреците и вярата на носещите ги. Освен глинените плочки-амулети, древните траки са изписвали със свещените руни на сила своите съдове, търсейки всеки елемент на ежедневието – от храненето до умиването – да бъде по подобие на мистерийните действия, които са преживявали в празничните мистерии.

С какво е важна и насъщна високата цел на Фестивал Тракийски мистерии? Нека се позовем на думите на акад. Цветан Гайд от неговата книга „Тракийският Орфизъм I: за напреднали“:

Днес, когато мнозина считат, че е дошъл краят на историята като биография на нациите, когато гражданското общество е в ценностна криза, личността жизнено се нуждая от идентичност, от автентична културна среда, в която да развие своя интелект и кръгове на общуване. Затова повече от всякога инструментариумът на духовната култура е необходим, за да излезе нашият съвременник от обсадата на временното и да намери сигурна защита от агресията на пошлото, изпразнено откъм съдържание масово подражание. Орфизмът не е просто идеалистична теория за света и човека, но той е практически начин на живот, който дава вечни резултати!

~Тракийският Орфизъм I: за напреднали – стр.23 /стр.71/

Мистерията на обредния тракийски хляб
Мистерията на тракийската одежда