Мистерия на Тракийския Херос

Мистерията на Тракийския Херос ни въвежда в свещеното пространство на тракийските Знамения, чрез въздействащата симбиоза на автентична музика, хореография и слово. Светите мощи и царските инсигнии на Светия Херос биват положени в сърцевината на древния храм, чрез тържествено шествие. Сред свещени обреди и древни орфически напеви се внасят в осветеното пространство Реликвата с храмовите плочи на Вечния завет.

Мистерия на Тракийския Херос - Фестивал "Тракийски мистерии"
Мистерията на Тракийския Херос