За Академия Орфика

ЗА НАС

Академия Орфика

Инсигнии на Божествения Логос - Тракийска Мистерийна Драма

Днес повече от всякога Изкуството и Културата се нуждаят от реабилитация и възстановяване на изгубената им изначална, сакрална роля за човешката цивилизация, за обществения и индивидуален живот.

Академия Орфика е Творческа „Работилница”, в която се съчетават отделните жанрове и форми в културата и изкуството, като носители на висшите идеи и реалности, чиито корени са в самото естество на нашето съществуване, като екзистенциални съдържания култивиращи, облагородяващи и осмислящи пространството и времето. Обществените и социални потребности изискват да бъдат удовлетворени непреходните и съкровени копнежи на човека за Красота, Истина и вътрешна Светлина.

Тракийска Мистерийна Драма - Академия Орфика

Ние сме убедени, че бъдещето на културата и изкуството е в тяхната непосредственост, като се надмогва и преодолява пропастта между Творческия Дух и неговите „обожатели”. Стерилността на музейното и концертното се „изцерява” единствено в сакрализацията на творческото пространство, където „сцена” е самият Живот с неговия свещен цикъл, пресъздаден като съкровена мистерия от всички съпричастни на неговата Красота и Ценност. Това Органично Единство между бита и културното художествено битие е издигнато в качеството си на мистично проникновение в образците на нашето народно творчество и е характерна черта за цялото ни древно духовно наследство – родово и национално.

ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЯ ОРФИКА

Мисия и Цели

Дейността на Академия Орфика е многоизмерна, многоспектърна и дългосрочна.

Основни цели на Академия Орфика са реализиране и подпомагане на различни проекти в областта на изкуството и културата, във всички техни жанрове и прояви, чрез многообразните им форми и средства – от традиционни до експериментални и интерактивни форми, с които се поставя мост между древните корени, както на националната, така и на световната култура, и духовната чувствителност на съвременния модерен човек.

Академия Орфика е с отворени врати за участие във и подпомагане на всеки проект, който прибавя своя принос към онези непреходни ценности, които са неподвластни на времето и са основа на вечната цивилизация.

Освен реализиране на проекти в театралното, танцовото и изобразителното изкуства, киното, музиката, литературата и традиционния фолклор, Академия Орфика има за цел и изготвяне на архитектурни проекти на идейно и работно ниво, реставрация и съхраняване на културни и исторически паметници.

За осъществяване на целите си Академия Орфика организира конференции, семинари, лекционни курсове, консултации; установява контакти и сътрудничество с различни институции, академични, обществени, културно-просветни и други сродни организации, фондации, сдружения от страната и чужбина; формира работни екипи за разработване на отделни проекти и привлича широк кръг от съмишленици; създава колективи от деятели на изкуството и науката, и други експертни специалисти за изготвяне и реализация на проекти, утвърждаващи и разпространяващи българската култура като носител на общочовешкия прогрес, и имаща запазено място в съкровищницата на световната цивилизация.

Сдружение Академия Орфика е регистрирано към Министерството на Културата по закона на меценатството.